Rólunk

1991-ben merült fel először a gondolat, hogy a CDU-n belül működő Protestáns Munkakör mintájára a KDNP-n belül protestáns munkacsoport jöjjön létre. Az ötletből 1992. március 25-én született meg a KDNP Protestáns Szellemi Műhely, amely később – 1993-ban – az. ún. Alapító Levéllel hozta létre a Protestáns Műhelyt. Az akkor megszületett szellemi műhely ma is feladatának tekinti a protestánsok kereszténydemokrácián belüli helyének és szerepének aktualitásokra reflektáló megfogalmazását, szakmai és közéleti műhelymunka folytatását.

 

Ma is érvényesek az Alapító Levél e mondatai: „A történelmet formáló Isten iránti engedelmességgel, az Úr Jézus Krisztusba vetett hittel, a Szentlélek által táplált evangéliumi reménységgel tekintünk hazánk jelenére és jövőjére, s közéleti elkötelezettséggel munkálkodunk az egész nemzet felemelkedésén. A Tízparancsolat és a szeretet nagy parancsolata kötelez minket az alapvető értékek – az élővilág, a személyiség, a család, az egyház, a haza – tiszteletére és védelmére mind a magánéletben, mind a közéletben.”

 

Az elmúlt két évben számos helyen alakultak új helyi szervezeteink, a legtöbb Magyarország keleti régiójában.

 

Reklámok